BizLIVE - PLX đang có dấu hiệu được khối ngoại giải mạnh với tần suất khá nhiều trong thời gian gần đây.
Phiên 3/7: Khối ngoại mua ròng trở lại PLX kèm một số Bluechip
Khối ngoại không tranh thủ bán tiếp mà đã quay lại mua ròng, tổng cộng giá trị trên 3 sàn là +154,45 tỷ đồng. HOSE là nguyên nhân chính khi họ trở lại mua ròng tại sàn này 158,59 tỷ đồng trong khi đó tại HNX bán ròng 2,22 tỷ đồng và UPCoM bán ròng 1,91 tỷ đồng.
Trên HOSE, PLX (+136,2 tỷ đồng) đã được mua vào tiếp thông qua giao dịch thỏa thuận. Đáng chú ý không kém là các mã VHM (+35,6 tỷ đồng), HPG (+35,2 tỷ đồng), VRE (+23,6 tỷ đồng) cũng được mua vào, trái ngược với sự thu hẹp giao dịch so với phiên hôm qua.
Chiều bán ra, quy mô của các mã top đầu không lớn chủ yếu trên 10 tỷ đồng như POW, PVT, CTD, E1VFVN30.
Trong khi đó, HNX tiếp tục không được quan tâm. 2 mã PVS (-1,9 tỷ đồng), SHS (-1,2 tỷ đồng) bị bán ra với quy mô đều thấp.
Còn trên UPCoM, ACV (-2,3 tỷ đồng) đứng đầu ở chiều bán ra nhưng quy mô không lớn. Trong khi đó, chiều mua vào, giá trị giải ngân ở các mã Top đầu lại rất thấp như VTP (+0,6 tỷ đồng), VEA (+0,2 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG