BizLIVE - Nhà đầu tư nội có lẽ khó có thể hài lòng với giao dịch bán ra của khối ngoại. Tổng giá trị rút ròng tăng ngay lên 492 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Phiên 3/4: Khối ngoại lại đẩy mạnh bán ròng dù VN-Index đã trở về mốc 700 điểm
Khối ngoại bán 492 tỷ đồng và hoạt động này diễn ra trên cả 3 sàn. Trên HOSE, họ bán ròng tới 375 tỷ đồng. Trong đó, VIC bị bán ra mạnh nhất nhưng nhìn chung đà tăng của VIC vẫn tốt, +5,8%. 
Tuy nhiên, một số mã lớn bị bán mạnh hôm nay đã không thể đồng pha về giao dịch như: VRE (+1,3%), CII (+0,3%) và VCB (+0,8%) khi bị bán lần lượt 31 tỷ đồng, 30 tỷ đồng và 20 tỷ đồng
Chiều mua vào, giải ngân còn khiêm tốn khi mã được mua vào nhiều nhất là MSN (+11,3 tỷ đồng). Dù vậy, MSN (+6,3%) vẫn có được phiên tăng giá tích cực.
 Nguồn MBS.
Khối tự doanh trong nước trong khi đó cũng bán ròng 71 tỷ đồng với MWG (-25 tỷ đồng) đứng đầu về giá trị. 
  
Trên HNX, khối ngoại bán ròng 84,5 tỷ đồng trong đó riêng VHL (-72,5 tỷ đồng). Các giao dịch này chủ yếu là từ thỏa thuận nên VHL vẫn tăng 1,6%.
UPCoM, khối ngoại bán ròng 32,6 tỷ đồng và nhiều mã LPB (-9,9 tỷ đồng), ACV (-8,1 tỷ đồng, NTC (-4,7 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG