BizLIVE -

Khối ngoại bán ròng một loạt các cổ phiếu trụ sàn HOSE trong đó VNM là 73 tỷ đồng và MSN là 80 tỷ đồng.

Phiên 3/12: Khối ngoại bán ròng VNM và MSN trên 70 tỷ đồng

Trên HOSE, chốt lời mạnh tay, khối ngoại thực hiện bán ra 972 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường nhưng chỉ mua vào 739 tỷ đồng. Như vậy, khối này có phiên rút ròng 232 tỷ đồng, tương ứng 5,2 triệu đơn vị.

Bên bán ròng, ngoài MSN, khối ngoại còn bán ra mạnh ở nhiều cổ phiếu khác như VNM (625 nghìn đơn vị), VHM (673 nghìn đơn vị), ROS (1 triệu đơn vị), VCB (159 nghìn đơn vị), STB (1,1 triệu đơn vị), PVD (551 nghìn đơn vị), DXG (557 nghìn đơn vị) và HDB (301 nghìn đơn vị).

Ngược lại, đứng đầu giá trị mua ròng là HPG với 35 tỷ đồng, tương ứng 1,5 triệu đơn vị. Giao dịch đầy tích cực, HPG tăng 2,2% vươn lên giá 23.450 đồng/cổ phiếu.

Các mã còn lại chỉ được mua vào nhẹ như E1VFVN30 (992 nghìn đơn vị), HVN (368 nghìn đơn vị), VRE (301 nghìn đơn vị), KDH (326 nghìn đơn vị), SCS (58 nghìn đơn vị) và BID (153 nghìn đơn vị).

Trên HNX, gần như không giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 2 tỷ đồng và bán ra 1,8 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là PVS (36 nghìn đơn vị), SHS (40 nghìn đơn vị) và NBC (19 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như HUT (180 nghìn đơn vị), PVG (60 nghìn đơn vị) và MAS (5 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, tích cực hơn, khối ngoại có phiên mua ròng hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, các mã được mua vào mạnh nhất là ACV (44 nghìn đơn vị), VEA (68 nghìn đơn vị), VTP (12 nghìn đơn vị) và QNS (23 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này chỉ bán ra ở một số mã như LPB (500 nghìn đơn vị), MCH (12 nghìn đơn vị) và RCD (15 nghìn đơn vị). Đột biến, MCH tăng 3,5% vươn lên giá 77.000 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG