BizLIVE -

Bất chấp thị trường phục hồi mạnh, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng hơn 163 tỷ đồng trên HOSE và 6 tỷ đồng trên UpCoM, trong khi đó, chỉ mua vào chưa đầy 3 tỷ đồng trên HNX.

Phiên 31/10: Thị trường phục hồi, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 166 tỷ đồng

Trên HOSE, tăng mạnh hoạt động giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 822,9 tỷ đồng và bán ra 986 tỷ đồng, chiếm hơn 14% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

HPG đứng đầu giá trị mua ròng với hơn 66 tỷ đồng, tương ứng 1,7 triệu cổ phiếu. Đột biến trong phiên ATC đã giúp HPG tăng hơn 4% lên giá 40.250 đồng/cổ phiếu.

Còn lại, các mã khác chỉ được mua vào nhẹ như BVH (151 nghìn đơn vị), GMD (493 nghìn đơn vị), KDH (245 nghìn đơn vị), VNM (297 nghìn đơn vị) và E1VFVN30 (333 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này thực hiện bán ra đồng loạt ở nhiều cổ phiếu như VNM (607 nghìn đơn vị), VHM (718 nghìn đơn vị), VHC (376 nghìn đơn vị), CTG (1,3 triệu đơn vị), HDB (817 nghìn đơn vị), DXG (1 triệu đơn vị), SSI (504 nghìn đơn vị) và VRE (346 nghìn đơn vị).

Trên HNX, hạn chế giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 10,8 tỷ đồng nhưng cũng bán ra 8,3 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là VGC (96 nghìn đơn vị), HUT (201 nghìn đơn vị), SHB (114 nghìn đơn vị) và HCC (18 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như VCG (79 nghìn đơn vị), API (32 nghìn đơn vị), PVS (12 nghìn đơn vị) và PVC (29 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, không mấy tích cực, khối ngoại chuyển sang bán ròng 6 tỷ đồng. Chi tiết, khối này thực hiện mua vào 29 tỷ đồng và bán ra 35 tỷ đồng.

Bên mua chỉ tập trung vào 2 cổ phiếu là VEA (236 nghìn đơn vị) và MPC (37 nghìn đơn vị). Kết thúc phiên, VEA tăng hơn 5% còn MPC cũng tăng gần 2%.

Trong khi đó, khối này cũng giảm mạnh tỷ trọng ở các mã như BSR (611 nghìn đơn vị), IDC (160 nghìn đơn vị), QNS (42 nghìn đơn vị) và LTG (22 nghìn đơn vị). Ngược với điều này, BSR và IDC bật tăng hơn 5%, còn QNS và LTG đều tăng hơn 1%.

MAI HƯƠNG