BizLIVE -

Khối ngoại chuyển sang bán ròng 177 tỷ đồng trên HOSE, 49 tỷ đồng trên HNX và chỉ mua ròng hơn 24 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 30/7: Bán mạnh VJC và CEO, khối ngoại rút ròng hơn 200 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại chỉ mua vào 335 tỷ đồng và bán ra 512 tỷ đồng, chiếm 14% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.  

Bên mua chỉ giải ngân hạn hạn chế vào các mã như PLX (277 nghìn đơn vị), VCB (171 nghìn đơn vị), VRE (300 nghìn đơn vị), VHM (119 nghìn đơn vị) và GEX (400 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này tập trung bán mạnh ở VJC với giá trị 131 tỷ đồng, tương ứng 988 nghìn đơn vị. Tuy vậy, VJC vẫn giữ được giá tham chiếu 133.400 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, khối này cũng bán ra ở các mã khác như HPG (1,5 triệu đơn vị), VNM (186 nghìn đơn vị), KDH (916 nghìn đơn vị), POW (842 nghìn đơn vị) và VIC (90 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại có thêm phiên bán ròng mạnh tay với giá trị hơn 49 tỷ đồng, tương ứng 4,7 triệu đơn vị.

Đứng đầu giá trị bán ròng là CEO với 45 tỷ đồng, tương ứng 4,4 triệu cổ phiếu. Được thực hiện qua thỏa thuận nên CEO vẫn giữ giá tham chiếu 10.200 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên.

Các mã còn lại chỉ bị bán ra nhẹ như TNG (158 nghìn đơn vị), PVS (67 nghìn đơn vị) và VGS (99 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này mua vào không đáng kể ở các mã như DGC (19 nghìn đơn vị), VCS (3 nghìn đơn vị) và IDV (4 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại tiếp tục bơm ròng 24,5 tỷ đồng, tương ứng 941 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là VEA (187 nghìn đơn vị), GEG (315 nghìn đơn vị), QNS (261 nghìn đơn vị), BSR (247 nghìn đơn vị) và LTG (20 nghìn đơn vị). Đối ngược nhau, VEA và BSR mất lần lượt là 5,4% và 3,5% còn GEG lại tăng hơn 5%.

Bên bán ròng, khối này bán ra nhẹ ở các mã như ACV (87 nghìn đơn vị), SAS (17 nghìn đơn vị) và VGT (45 nghìn đơn vị). 

MAI HƯƠNG