BizLIVE -

Cụ thể, khối này tiếp tục mua ròng 73 tỷ đồng trên HOSE 8,6 tỷ đồng trên UpCoM và chỉ bán ra hơn 900 triệu đồng trên HNX.

Phiên 30/12: Giải ngân mạnh vào CTG và VRE, khối ngoại bơm ròng 81 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 300,7 tỷ đồng chiếm 9,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 227,4 tỷ đồng.

Trong đó, CTG và VRE được mua vào mạnh nhất với giá trị lần lượt là 45,8 tỷ đồng và 28,8 tỷ đồng, tương ứng 2,2 triệu đơn vị và 847 nghìn đơn vị. Chốt phiên, CTG tăng 1,9% còn VRE tăng tới 3,3%.

Ngoài ra, các cổ phiếu khác cũng được mua vào như MSN (314 nghìn đơn vị), VCB (109 nghìn đơn vị), VJC (50 nghìn đơn vị), HPG (268 nghìn đơn vị) và BVH (77 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra tập trung ở một số mã như VIC (175 nghìn đơn vị), VNM (117 nghìn đơn vị), POW (879 nghìn đơn vị), HDB (353 nghìn đơn vị) và KDC (250 nghìn đơn vị). Tiêu cực nhất, POW mất thêm 2,1% xuống mức giá 11.500 đồng/cổ phiếu.

Trên HNX, giao dịch duy trì ở mức rất thấp, khối ngoại chỉ mua vào 3,6 tỷ đồng và bán ra 4,5 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là SHB (124 nghìn đơn vị), SHS (92 nghìn đơn vị), VCS (5 nghìn đơn vị) và HDA (33 nghìn đơn vị). Giảm sốc, VCS mất 10% về lại giá 71.100 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra ở một số mã như PVS (144 nghìn đơn vị), NTP (15 nghìn đơn vị) và VNR (23 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại có thêm phiên mua ròng 8,6 tỷ đồng, tương ứng 176 nghìn đơn vị.

Bên mua giải ngân vào các mã như VEA (132 nghìn đơn vị), ACV (17 nghìn đơn vị), BCM (29 nghìn đơn vị) và MCH (8 nghìn đơn vị). Tích cực nhất trong nhóm, VEA tăng 3,9% vươn lên giá 45.000 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như WSB (4 nghìn đơn vị), QNS (7 nghìn đơn vị) và CTR (3 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG