BizLIVE - Sau 2 phiên mua ròng, khối ngoại đã quay sang bán ròng. 2 ETF nội là FUEVFVND và E1VFVN30 cũng có nhiều giao dịch đáng chú ý ở phiên hôm nay.
Phiên 29/7: Khối ngoại quay lại bán ròng nhẹ, xuất hiện giao dịch trao tay E1VFVN30 khối lượng lớn
Khối ngoại bán ròng 71,13 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 31,56 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 28,74 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, khối này bán ròng 10,83 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, VHM (+123,5 tỷ đồng), MBB (+97,1 tỷ đồng), MSN (+52 tỷ đồng) là 3 mã được mua ròng tốt nhất. VHM sau 2 phiên bị bán ròng thì đã được khối ngoại mua trở lại. So với 2 phiên trước, giá trị phiên hôm nay vẫn nhiều hơn tổng giá trị rút ròng.
Ở chiều bán, HPG (-144,5 tỷ đồng), FUEVFVND (-102,1 tỷ đồng) là 2 mã bị rút mạnh nhất khiến cho sàn bị rút tiền. Một ETF nội khác là E1VFVN30 hôm nay cũng bị bán ròng nhưng quy mô thấp, chưa lọt vào top 10 của HOSE. Điều đáng chú ý là phiên hôm nay, khối ngoại trao tay rất mạnh mẽ mã này khi mua vào 575 tỷ đồng bán ra 583 tỷ đồng.
Trên UPCoM, VND (+20,5 tỷ đồng), PVS (+9,9 tỷ đồng) lấn lướt hoàn toàn chiều bán ra với VCS (-1,3 tỷ đồng).
  
Trên UPCoM, VEA (+28 tỷ đồng), CTR (+5 tỷ đồng) cũng vượt trội so với chiều bán với QNS (-3 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG