BizLIVE - Khối ngoại và tự doanh vẫn mua ròng trong phiên hồi phục lên trên 810 điểm của VN-Index.
Phiên 28/7: Khối ngoại mua ròng liên tiếp 3 phiên hơn 800 tỷ đồng
Liên tiếp 3 phiên, khối ngoại đều mua vào. Giá trị mua ròng hôm nay đạt 228,41 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 216,63 tỷ đồng trên HOSE, 3,88 tỷ đồng trên HNX và 7,89 tỷ đồng trên UPCoM.
Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại mua vào đều tay. Đứng đầu là VHM (+47,1 tỷ đồng), kế đến là HPG (+23,8 tỷ đồng), VNM (+20,4 tỷ đồng). Về cuối phiên, VHM đã tận dụng được dòng tiền ngoại để tăng trần.
Chiều bán ra, hoạt động rút tiền ở các mã không có nhiều nổi bật. 2 mã bị bán mạnh nhất cũng chỉ bị rút hơn 10 tỷ đồng là VJC (-12,6 tỷ đồng), VRE (-11,7 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, hôm nay đã giảm quy mô mua ròng xuống 14 tỷ đồng. Giao dịch khá thưa thớt khi họ bán ra nhiều nhất FUEVFVND (-13,13 tỷ đồng) và mua vào nhiều nhất là E1VFVN30 (+7,24 tỷ đồng). Các mã FPT (+6,5 tỷ đồng), REE (+5,68 tỷ đồng) được giải ngân còn với quy mô thấp hơn.
Với HNX, VCS (+2,4 tỷ đồng), DHT (+1,4 tỷ đồng) dù không được mua nhiều nhưng hoàn toàn áp đảo các cổ phiếu bị bán ra.
Với UPCoM, VEA (+6,3 tỷ đồng), ACV (+1,9 tỷ đồng) là 2 cổ phiếu được mua vào nhiều nhất.

MAI HƯƠNG