BizLIVE - VCB đứng đầu danh sách bị khối ngoại bán ròng trong khi đó DBC là mã bị cả khối ngoại lẫn tự doanh chốt lời.
Phiên 28/4: Khối ngoại và tự doanh chốt lời DBC hơn 28 tỷ đồng
Khối ngoại bán ròng 400,82 tỷ đồng trên 3 sàn và đã bước sang phiên bán ròng thứ 21. 2 sàn HOSE và HNX bị bán ròng lần lượt 396,65 tỷ đồng và 12,62 tỷ đồng trong khi đó, UPCoM vẫn được mua ròng 8,45 tỷ đồng.
Tại HOSE, đứng đầu danh sách bị bán là VCB (-72,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, các cổ phiếu cùng nhóm ngành Ngân hàng đã xuất hiện với tần suất ít hơn trong Top 10. Ngoài VCB, HDB (-23,7 tỷ đồng), STB (-19,7 tỷ đồng) là 2 cổ phiếu khác bị bán ra nhưng giá trị thấp hơn nhiều.
Thay vào đó, nhiều cổ phiếu lớn khác bị bán ra mạnh như VRE bán ròng 59,1 tỷ đồng, VNM bán ròng 55,3 tỷ đồng.
DBC (-22,4 tỷ đồng) là cổ phiếu cũng đáng chú ý khi khối ngoại lại chốt lời trong phiên tăng trần ngày hôm nay.
Chiều mua vào, khối ngoại chỉ giải ngân đáng kể nhất vào POW 11,5 tỷ đồng.
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, hoạt động bán ròng đã thu hẹp đi đáng kể. Khối này chỉ còn bán ròng 9,5 tỷ đồng trong đó 2 mã bị bán mạnh nhất là FPT (-6,6 tỷ đồng), DBC (-5,87 tỷ đồng) và chiều ngược lại mua vào MWG (+12,08 tỷ đồng).
Như vậy, với riêng DBC, hôm nay khối ngoại và tự doanh đã bán ròng hơn 28 tỷ đồng.
Tại HNX, 3 mã TNG (-6,1 tỷ đồng), SHB (-2,7 tỷ đồng), LAS (-2,3 tỷ đồng) đứng đầu danh sách bị bán ròng của khối ngoại.
Trong khi đó, với UPCoM, các diễn biến mua ròng LPB (+5,1 tỷ đồng), VTP (+4,3 tỷ đồng) là nguyên nhân chính giúp cho sàn nhận được tiền khối ngoại phiên hôm nay.

MAI HƯƠNG