BizLIVE - Khối ngoại đang có 5 phiên bán ròng liên tiếp từ sau phiên mua vào đột biến VHM. Giá trị bán ròng lũy kế 5 phiên này đã lên tới 1.817 tỷ đồng.
Phiên 27/8: Khối ngoại tiếp tục bán ròng lớn
Theo thống kê, khối ngoại bán ròng 253,48 tỷ đồng trên cả 3 sàn ngày hôm nay. HOSE bị bán ròng 235,5 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 6,67 tỷ đồng, UPCoM bị bán ròng 11,3 tỷ đồng.
Trên HOSE, chiều bán ra vẫn xuất hiện các mã Bluechip như VHM (-122 tỷ đồng), VNM (-37,6 tỷ đồng). Cùng với đó, VSC (-74,9 tỷ đồng) cũng bị khối ngoại bán ra mạnh.
Nếu như khối ngoại không giải ngân mạnh vào FUEVFVND (+120,1 tỷ đồng) cùng một số mã như PLX (+49,1 tỷ đồng), VIC (+29,4 tỷ đồng), giá trị bán ròng của phiên hôm nay sẽ còn lớn hơn nhiều.
Với khối tự doanh, diễn biến của FUEVFVND có liên quan chặt với khối ngoại. Khối này đã bán ra 120 tỷ đồng chứng chỉ ETF này. 
Nguồn MBS.  
Trong khi đó, các cổ phiếu bị tự doanh bán ra nhiều nhất là GTN (-52,42 tỷ đồng), PLX (-7,24 tỷ đồng). Tính chung lại, khối tự doanh đã bán ròng ra 182,16 tỷ đồng.
Trên HNX, một loạt các cổ phiếu lớn tại sàn cũng bị bán ra nhưng với quy mô vừa phải như VCS (-2,4 tỷ đồng), SHB (-1,6 tỷ đồng), PVS (-1,6 tỷ đồng), NTP (-1,2 tỷ đồng). Chiều mua vào chỉ có SHS (+1,7 tỷ đồng) được giải ngân đáng chú ý.
Trên UPCoM, 2 mã ACV và VTP còn bị bán ra mạnh hơn với quy mô rút ra cùng là 6,4 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG