BizLIVE - Khối ngoại 2 phiên gần nhất đã mua ròng gần 600 tỷ đồng trên 3 sàn. Còn khối tự doanh cũng mua ròng hơn 100 tỷ đồng ngày hôm nay.
Phiên 27/7: Khối ngoại và tự doanh tiếp tục mạnh tay gom hàng
Theo thống kê, khối ngoại mua ròng 326 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Cụ thể, HOSE được mua ròng 294,63 tỷ đồng, HNX được mua ròng 3,43 tỷ đồng và UPCoM được mua 27,92 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại rút tiền ra khỏi VNM (-90,6 tỷ đồng) nhưng lại tranh thủ giải ngân rất đều tay vào một loạt các mã . VCB (+38 tỷ đồng), VHM (+30,6 tỷ đồng), VRE (+25,9 tỷ đồng), POW (+25,7 tỷ đồng), VIC (+24,4 tỷ đồng)... có quy mô bơm tiền không quá chênh lệnh.
 Nguồn MBS.
Còn tự doanh cũng tăng quy mô giải ngân khi mua ròng 101,14 tỷ đồng. Họ mua vào nhiều nhất các mã  STB (+42,65 tỷ đồng), MWG (+14,55 tỷ đồng), REE (+13,18 tỷ đồng), E1VFVN30 (+9,75 tỷ đồng). Trong đó STB, MWG đều giảm sàn do bị xả bán.
Chiều rút tiền, khối tự doanh bán ra đáng kể nhất FUESSVFL (-24,55 tỷ đồng).
Trên HNX, 2 mã được tranh thủ nhất hôm nay là VCS (+0,8 tỷ đồng), PHP (+0,4 tỷ đồng).
Còn trên UPCoM, một loạt các mã được mua vào như ACV (+16,3 tỷ đồng), VEA (+5,7 tỷ đồng), NTC (+2,6 tỷ đồng), VTP (+1,2 tỷ đồng), VGI (+1 tỷ đồng) với quy mô đều khá tốt.

MAI HƯƠNG