BizLIVE -

Cụ thể, khối này có phiên mua ròng nhẹ thứ 2 liên tiếp trên HOSE với giá trị gần 40 tỷ đồng. Ngoài ra, khối này cũng mua ròng 7 tỷ đồng trên UpCoM và bán ra 2,3 tỷ đồng trên HNX.

Phiên 27/12: Giải ngân mạnh vào HPG, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 44 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 408 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 368,2 tỷ đồng.

Trong đó, HPG đứng đầu giá trị mua ròng với 26,3 tỷ đồng, tương ứng 1,1 triệu đơn vị. Kéo mạnh về cuối phiên, HPG tăng 2,4% vươn lên giá 23.550 đồng/cổ phiếu.

Các mã còn lại chỉ được mua vào nhẹ như E1VFVN30 (1,2 triệu đơn vị), VRE (437 nghìn đơn vị), MSN (131 nghìn đơn vị), TCH (173 nghìn đơn vị), GEG (190 nghìn đơn vị) và VJC (29 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này cũng bán ra ở các mã như HDB (672 nghìn đơn vị), VIC (147 nghìn đơn vị), VCB (119 nghìn đơn vị), VPI (200 nghìn đơn vị), POW (657 nghìn đơn vị) và SAB (30 nghìn đơn vị). Đột nhiên giảm mạnh, POW mất 4,1%, chốt phiên rơi xuống mức giá 11.750 đồng/cổ phiếu.

Trên HNX, khối ngoại vẫn rút ròng nhẹ 2,3 tỷ đồng, tương ứng 234 nghìn đơn vị. Các cổ phiếu bị bán ra là PVS (94 nghìn đơn vị), VNR (33 nghìn đơn vị), NTP (9 nghìn đơn vị) và HUT (110 nghìn đơn vị). Giao dịch kém tích cực, PVS mất 1,1% về lại giá 17.500 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, khối này chỉ mua vào không đáng kể ở các mã như SHS (28 nghìn đơn vị), BVS (18 nghìn đơn vị) và VCS (2 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại trở lại mua ròng hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, các mã được mua vào mạnh nhất là VEA (46 nghìn đơn vị), VTP (14 nghìn đơn vị), MCH (18 nghìn đơn vị), ACV (14 nghìn đơn vị) và BCM (33 nghìn đơn vị). Tăng mạnh nhất trong nhóm, VEA tăng 3,3% vươn lên giá 43.600 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như BSR (100 nghìn đơn vị), VLC (44 nghìn đơn vị) và WSB (8 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG