BizLIVE - MSN bị bán ròng vẫn rất mạnh nhưng là cổ phiếu đáng kể trong diễn biến bán ra hôm nay của khối ngoại.
Phiên 27/10: Khối ngoại giảm quy mô bán ròng, MSN vẫn là điểm nóng rút tiền
Phiên hôm nay, khối ngoại đã giảm quy mô bán ròng, trên 3 sàn họ bán ròng 172,78 tỷ đồng. HOSE bị bán ròng 172,64 tỷ đông, UPCoM bán ròng 1,27 tỷ đồng, UPCoM mua ròng 1,13 tỷ đồng.
  
Trên HOSE, chiều mua đã xuất hiện bóng dáng của nhiều cổ phiếu lớn như CTG (+64,2 tỷ đồng) ,VNM (+40,7 tỷ đồng). Trong khi đó, chiều ngược lại, khối ngoại chỉ bán đáng kể nhất MSN (-233,2 tỷ đồng) còn VIC (-25,9 tỷ đồng), STB (-17,5 tỷ đồng) bị bán ra không nhiều.
Nguồn MBS.  
Với khối tự doanh, phiên hôm nay vẫn bị bán ròng nhẹ, -33,49 tỷ đồng. Khối này bán ra mạnh nhất DIG (-39,34 tỷ đồng) và đồng thời tiếp tục bán ra một phần cho khối ngoại FUEVFVND (-12,12 tỷ đồng).
Các mã được giải ngân là VNM (+10,57 tỷ đồng) cùng MBB, FPT, VJC, CTG, SAB, VIC... với quy mô mua ròng dưới 5 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại mua vào BAX (+2 tỷ đồng) nhưng rút lui khỏi TNG (-2,5 tỷ đồng) và VCG (-1,6 tỷ đồng).
Trên UPCoM, VTP (+2,3 tỷ đồng), NTC (+2,2 tỷ đồng), ACV (+2 tỷ đồng) là những cổ phiếu chủ chốt giúp cho cán cân giao dịch tích cực. Chiều bán ra, VGG (-4,8 tỷ đồng), MSR (-2,1 tỷ đồng) là những cổ phiếu bị khối ngoại thoái lui.

MAI HƯƠNG