BizLIVE -

Cụ thể, khối này trở lại mua ròng 66 tỷ đồng trên HOSE và giao dịch cân bằng trên HNX và UpCoM.

Phiên 26/12: MSN phục hồi mạnh, khối ngoại bơm ròng 66 tỷ đồng

Trong đó, MSN được mua vào mạnh nhất với khối lượng 757 nghìn đơn vị, tương ứng 43 tỷ đồng. Chốt phiên, cổ phiếu này tiếp tục tăng 2,3% trở lại giá 57.000 đồng/cổ phiếu.

Trên HOSE, tăng nhẹ giao dịch so với phiên trước, khối ngoại thực hiện mua vào 364,8 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 298,5 tỷ đồng.

Ngoài MSN, khối này cũng cũng giải ngân nhẹ vào các mã khác như HPG (785 nghìn đơn vị), VRE (359 nghìn đơn vị), DXG (764 nghìn đơn vị), ROS (333 nghìn đơn vị) và DGW (325 nghìn đơn vị). Tích cực nhất trong nhóm, DGW và DXG tăng lần lượt 4,3% và 2,8%.

Bên bán ròng, khối này tập trung bán ra ở các mã như VIC (161 nghìn đơn vị), VHM (142 nghìn đơn vị), VPI (250 nghìn đơn vị), VCB (71 nghìn đơn vị), PVD (398 nghìn đơn vị) và HDB (181 nghìn đơn vị).

Trên HNX, hạn chế giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 2,2 tỷ đồng và bán ra 2 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là IDC (33 nghìn đơn vị), TIG (76 nghìn đơn vị) và LAS (30 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra hạn chế ở các mã như HUT (301 nghìn đơn vị), NTP (13 nghìn đơn vị) và PTI (6 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại cũng chỉ mua vào 12 tỷ đồng và bán ra 12,6 tỷ đồng. Trong đó, bên mua chỉ tập trung giải ngân vào VEA với khối lượng mua ròng 168 nghìn đơn vị, tương ứng 7,1 tỷ đồng. Tuy vậy, chốt phiên, VEA vẫn mất 2,3% về lại giá 43.000 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này bán ra ở các mã như BSR (458 nghìn đơn vị), ACV (26 nghìn đơn vị), VTP (11 nghìn đơn vị) và SDI (5 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, BSR mất 2,4% về lại giá 8.100 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG