BizLIVE - Trong phiên điều chỉnh hôm nay, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh trên HOSE.
Phiên 26/10: Khối ngoại bán ròng gần 7.500 tỷ đồng trong 23 phiên
Khối ngoại đã có 23 phiên bán ròng với tổng giá trị 7.490 tỷ đồng. Phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng tiếp 425,86 tỷ đồng trên cả 3 sàn: HOSE bán ròng 420,93 tỷ đồng, HNX mua ròng 1,38 tỷ đồng, UPCoM bán ròng 6,31 tỷ đồng.
Cụ thể, trên HOSE, họ chỉ mua ròng 39,1 tỷ đồng trong đó VNM là đáng kể nhất. Trong khi đó, một loạt mã bị bán mạnh ra như MSN (-154,4 tỷ đồng), HPG (-114,9 tỷ đồng), VIC (-59,7 tỷ đồng), VSC (-57,7 tỷ đồng), VCB (-34,5 tỷ đồng).
Còn tự doanh sau phiên mua mạnh cuối tuần đã chuyển sang bán ròng 33,5 tỷ đồng. Các mã DIG (-39,34 tỷ đồng), FUEVFVND (-12,12 tỷ đồng), VPB (-8,07 tỷ đồng) bị bán ra mạnh nhất trong đó FUEVFVND được bán cho khối ngoại.
 Nguồn MBS.
Các mã VNM (+10,57 tỷ đồng), MBB (+4,86 tỷ đồng), FPT (+4,12 tỷ đồng), CTG (+3,01 tỷ đồng), VJC (+3,76 tỷ đồng) cũng được mua vào theo sát diễn biến FUEVFVND được khối ngoại giải ngân hôm nay.
Trên HNX. SHS (+4,6 tỷ đồng), BAX (+1,6 tỷ đồng) xuất hiện ở chiều mua và đã giúp cho cán cân giao dịch không ngả về chiều bán. 
Khối ngoại chỉ bán ra vừa phải các mã VCG (-3,2 tỷ đồng), BVS (-1,6 tỷ đồng), NTP (-1,1 tỷ đồng).
Còn trên UPCoM, ACV (+2,5 tỷ đồng), VRG (+1,2 tỷ đồng) có phần lép vế hơn so với các mã bán ra là VGG (-8,7 tỷ đồng), MSR (-2,4 tỷ đồng), BVB (-1,3 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG