BizLIVE -

Khối ngoại tiếp tục có phiên giải ngân hơn 82 tỷ đồng trên HOSE và 15 tỷ đồng trên UpCoM. Tuy vậy, trạng thái bán ròng tiếp tục duy trì trên HNX với giá trị 24,5 tỷ đồng.

Phiên 25/9: Giải ngân đột biến vào VRE, khối ngoại bơm ròng thêm 73 tỷ đồng

Trên HOSE, giảm mạnh hoạt động mua bán, khối ngoại chỉ thực hiện mua vào 336 tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 254 tỷ đồng.

Trong đó, VRE đứng đầu giá trị mua ròng với 46,2 tỷ đồng, tương ứng gần 1,2 triệu đơn vị. Tăng nhẹ 0,9%, VRE chốt phiên ở mức 39.850 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, các mã khác cũng được mua vào như HPG (327 nghìn đơn vị), KBC (873 nghìn đơn vị), BMP (168 nghìn đơn vị), SBT (354 nghìn đơn vị), MSN (76 nghìn đơn vị) và VCB (97 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra nhẹ ở các mã như VJC (83 nghìn đơn vị), DXG (230 nghìn đơn vị), PGC (442 nghìn đơn vị), DIG (295 nghìn đơn vị), TDH (430 nghìn đơn vị) và VNM (27 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại chỉ mua vào 6,2 tỷ đồng nhưng lại bán ra 30,6 tỷ đồng. Như vậy, khối này đã có phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp hơn 24 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua không đáng kể như SHB (118 nghìn đơn vị), NTP (15 nghìn đơn vị), SHS (44 nghìn đơn vị) và PVS (28 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này bán ra mạnh hơn ở các mã như VGC (682 nghìn đơn vị), TIG (2,7 triệu đơn vị), VCS (28 nghìn đơn vị), PVB (82 nghìn đơn vị) và CEO (117 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại thực hiện mua vào 34,9 tỷ đồng và bán ra 19,5 tỷ đồng.

Bên mua tập trung mua mạnh vào các mã như VEA (545 nghìn đơn vị), QNS (59 nghìn đơn vị), POW (105 nghìn đơn vị) và HVN (35 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này chỉ bán ra ở 2 cổ phiếu chính là VGT (800 nghìn đơn vị) và VGI (126 nghìn đơn vị).  

MAI HƯƠNG