BizLIVE - Phiên bán ròng trở lại của khối ngoại có liên quan đến cổ phiếu HPG.
Phiên 25/6: Khối ngoại lại nhanh tay chốt lời HPG
Tổng giá trị bán ròng của khối ngoại hôm nay (25/6) là 66,32 tỷ đồng. Với HOSE bán ròng 53,28 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 6,39 tỷ đồng còn UPCoM bị bán ròng 6,65 tỷ đồng.
Trên HOSE, phiên bùng nổ của HPG cũng đồng thời là phiên khối ngoại bán ròng ngay 58,5 tỷ đồng. Ngoài HPG, VRE (-20,4 tỷ đồng) cũng bán ra tương đối.
Chiều mua vào, khối ngoại giải ngân không quá mạnh mẽ. Các mã KDC (+35,7 tỷ đồng), FUEVFVND (+26 tỷ đồng), VHM (+23,2 tỷ đồng) có quy mô dàn trải.
Còn trên HNX, khối ngoại bán ròng 2 mã TIG (-3,8 tỷ đồng), PVS (-2,8 tỷ đồng) với quy mô nhỏ.
Trên UPCoM, giao dịch còn sôi động hơn HNX. Khối ngoại giải ngân vào VTP (+2,9 tỷ đồng), BCM (+1,6 tỷ đồng) và chiều bán, họ rút ra LPB (-5,2 tỷ đồng), ACV (-4,7 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG