BizLIVE - Sau 3 phiên bán ròng trên 600 tỷ đồng, khối ngoại đã thu hẹp đà bán ra. Trong khi đó, tự doanh quay sang mua ròng gần 100 tỷ đồng.
Phiên 25/2: Khối ngoại đẩy mạnh bán ra VNM, tự doanh mua ròng gần 100 tỷ đồng trên HOSE
Tự doanh mua ròng 99,1 tỷ đồng với sự góp mặt của nhiều cổ phiếu lớn như VRE (+27,61 tỷ đồng), GAS (+19,93 tỷ đồng), MWG (+16,19 tỷ đồng), VPB (+15,8 tỷ đồng).
Giao dịch của tự doanh. (Nguồn Fiintrade)  
Chiều ngược lại, khối này chỉ bán ra ACB (-14,46 tỷ đồng), TCB (-45,73 tỷ đồng) và đồng thời nhận được tiền từ khối ngoại từ việc bán ra FUEVFVND (-11,52 tỷ đồng), FUESSVFL (-7,24 tỷ đồng). 
Nguồn: Fiitrade.  
Với khối ngoại, về cuối tháng, khối này đã thu hẹp đà bán ra. Họ bán ròng 437,66 tỷ đồng sau khi có liền 3 phiên bán ròng hơn 600 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 458,26 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 10,44 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 10,15 tỷ đồng trên UPCoM.
  
Trên HOSE, VNM (-233,3 tỷ đồng) bị bán ròng đột biến so với mặt bằng chung nhưng giá giảm không đáng kể. Các mã còn lại trong top bán ròng đều có quy mô bán dưới 50 tỷ đồng.
Chiều ngược lại, VJC (+38,1 tỷ đồng), VHM (+31,1 tỷ đồng) là những cổ phiếu được khối ngoại ưu ái nhất.
Trên HNX, NVB (+12 tỷ đồng), VCS (+4,3 tỷ đồng) được mua ròng vượt trội so với chiều bán gồm BVS (-1,8 tỷ đồng), VNF (-1,6 tỷ đồng), CSC (-1,5 tỷ đồng) đều dưới 2 tỷ đồng.
  
Trên UPCoM, QNS (+10,9 tỷ đồng), ACV (+3,9 tỷ đồng), MCH (+1,4 tỷ đồng) cũng tỏ ra lấn lướt chiều bán. VTP vẫn là cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất.

MAI HƯƠNG