BizLIVE -

Hoạt động mua bán giảm mạnh so với các phiên trước đây, khối ngoại chuyển sang rút ròng nhẹ 11,5 tỷ đồng trên HOSE, hơn 12 tỷ đồng trên HNX và 3 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 25/12: Giảm mạnh giao dịch, khối ngoại chuyển sang rút ròng 27 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 129,4 tỷ đồng, chỉ chiếm 3,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 140,8 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là MSN (353 nghìn đơn vị), BID (202 nghìn đơn vị), VRE (77 nghìn đơn vị), PPC (70 nghìn đơn vị), AAA (124 nghìn đơn vị) và SCR (201 nghìn đơn vị). Hồi phục mạnh, MSN tăng thêm 2,2%, AAA tăng 4,4% và SCR cũng tăng 2,5%.

Bên bán ròng, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã khác như VIC (103 nghìn đơn vị), POW (544 nghìn đơn vị), SAB (26 nghìn đơn vị), VHM (69 nghìn đơn vị), VHC (48 nghìn đơn vị) và SSI (163 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại tiếp tục rút ròng 12,4 tỷ đồng, tương ứng 732 nghìn đơn vị. Trong đó, các mã bị bán ra mạnh nhất là SED (714 nghìn đơn vị), NTP (43 nghìn đơn vị), HHC (9 nghìn đơn vị) và HUT (295 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ mua vào hạn chế ở một số mã như TIG (363 nghìn đơn vị), IDV (13 nghìn đơn vị) và AMV (12 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, gần như không giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 945 triệu và bán ra 4 tỷ đồng.  

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là LTG (10 nghìn đơn vị), ICC (3 nghìn đơn vị) và VCW (2 nghìn đơn vị). Trong khi đó, khối này cũng chỉ bán ra ở các mã như VLC (62 nghìn đơn vị), SDI (6 nghìn đơn vị) và QNS (12 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG