BizLIVE -

Hoạt động giao dịch khá tích cực, khối ngoại giải ngân hơn 13 tỷ đồng trên HNX và 38,6 tỷ đồng trên UpCoM. Tuy vậy, khối này vẫn bán ròng gần 139 tỷ đồng trên HOSE.

Phiên 25/10: Khối ngoại bắt đầu giải ngân vào HNX và UpCoM

Trên HOSE, phiên bán ròng thứ năm liên tiếp, khối ngoại chỉ thực hiện mua vào 458,6 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường nhưng cũng bán ra 597 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là SSI (1,4 triệu đơn vị), CTI (635 nghìn đơn vị), VCB (283 nghìn đơn vị), VRE (382 nghìn đơn vị), NT2 (321 nghìn đơn vị) và YEG (19 nghìn đơn vị). Kết thúc phiên, chỉ NT2 duy trì được sắc xanh khi tăng gần 3% lên mức giá 24.350 đồng/cổ phiếu.

Bên bán ròng, khối ngoại tập trung bán ở hai mã là MSN (765 nghìn đơn vị) và HPG (1,5 triệu đơn vị). Trái ngược nhau, MSN tăng hơn 3% còn HPG lại mất thêm 0,5%.

Ngoài ra, khối này cũng giảm tỷ trọng ở các mã khác như VNM (203 nghìn đơn vị), NVL (322 nghìn đơn vị), VIC (143 nghìn đơn vị), PLX (176 nghìn đơn vị) và VHC (97 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại bắt đầu có hoạt động giải ngân tích cực hơn, khối ngoại trở lại mua ròng hơn 13 tỷ đồng.

Trong đó, PVS đứng đầu giá trị mua ròng với 17,6 tỷ đồng, tương ứng 974 nghìn đơn vị. Kết thúc phiên giao dịch, PVS tăng hơn 3% trở lại giá 19.100 đồng/cổ phiếu.

Các mã còn lại chỉ được mua vào nhẹ như CEO (247 nghìn đơn vị), SHS (146 nghìn đơn vị), VGC (55 nghìn đơn vị) và VCS (5 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này cũng tập trung giảm tỷ trọng ở các mã như VNC (236 nghìn đơn vị), TV3 (15 nghìn đơn vị), TNG (16 nghìn đơn vị) và HUT (30 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch sôi động hơn, khối ngoại thực hiện mua vào 60 tỷ đồng và bán ra 21,3 tỷ đồng.

Khối ngoại tập trung giải ngân mạnh vào các mã như MPC (328 nghìn đơn vị), VEA (285 nghìn đơn vị), POW (450 nghìn đơn vị), BSR (300 nghìn đơn vị) và QNS (45 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như KDF (25 nghìn đơn vị) và BBT (20 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG