BizLIVE - Dữ liệu giao dịch của 2 nhóm nhà đầu tư tự doanh và khối ngoại hôm nay là trái ngược nhau.
Phiên 24/8: Tự doanh mua vào hơn 200 tỷ đồng trong khi khối ngoại bán ròng 412,35 tỷ đồng
Theo thống kê, khối ngoại bán ròng 412,35 tỷ đồng trên 3 sàn. Cụ thể, HOSE bị bán ròng 395,63 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 7,04 tỷ đồng, UPCoM bị bán ròng 9,68 tỷ đồng.
Trên HOSE, một loạt các trụ lớn bị khối ngoại xả ra như VNM (-95,9 tỷ đồng), HPG (-81,2 tỷ đồng), VHM (-56 tỷ đồng), VRE (-48,6 tỷ đồng).
Trong khi đó, ở chiều mua vào, E1VFVN30 (+13,9 tỷ đồng), DGW (+12,3 tỷ đồng) chỉ được giải ngân khiêm tốn.
 Nguồn MBS.
Trái với khối ngoại, tự doanh trong nước lại hấp thụ đáng kể các cổ phiếu trên. Khối này mua vào nhiều nhất VNM (+31,15 tỷ đồng) kế đến là HPG (+25,56 tỷ đồng), VIC (+24,12 tỷ đồng), FPT (+18,87 tỷ đồng), TCB (+14,88 tỷ đông). Tổng cộng, tự doanh mua ròng 201,04 tỷ đồng.
Trên HNX, chiều mua vào đáng kể nhất là VCS (+2,9 tỷ đồng) trong khi đó các mã PVS (-1,9 tỷ đồng), SD5 (-1,8 tỷ đồng), VCG (-1,7 tỷ đồng) bị bán ra khá đều nhau.
Trên UPCoM, khối ngoại cũng bán ròng nhiều vào các mã VTP (-4,7 tỷ đồng), ACV (-3,3 tỷ đồng), KDF (-2,7 tỷ đồng) trong khi mua mạnh nhất MCH (+1,7 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG