BizLIVE - Khối ngoại bắt đáy khá mạnh tay sau 4 phiên bán ròng. Ngoài ra, khối tự doanh trong nước cũng mua ròng hôm nay.
Phiên 24/7: Tự doanh và khối ngoại mua ròng trên 300 tỷ đồng
Tổng giá trị mua ròng của khối ngoại sau 4 phiên bán ròng liên tiếp là 272,8 tỷ đồng. Cả 3 sàn hôm nay đều được giải ngân với HOSE mua ròng 255,59 tỷ đồng, HNX mua ròng 4,28 tỷ đồng, UPCoM mua ròng 12,92 tỷ đồng.
Trên HOSE, một loạt đã được tranh thủ giải ngân như VRE (+66,4 tỷ đồng), NLG (+54,1 tỷ đồng, VNM (+47,6 tỷ đồng), VCB (+45,2 tỷ đồng), FUESSVFL (+23,9 tỷ đồng).
Trong khi đó, chiều bán ra không có nhiều đột biến. VNM (-39,3 tỷ đồng), DXG (-35,9 tỷ đồng), GAS (-31,5 tỷ đồng) đều chỉ bị bán ròng hơn 30 tỷ đồng.
 Nguồn MBS.
Còn khối tự doanh cũng mua ròng 44,27 tỷ đồng. Các mã được giải ngân là E1VFVN30 (+37,67 tỷ đồng), STB (+20,52 tỷ đồng), CII (+13,48 tỷ đồng), MWG (+8,67 tỷ đồng).
Chiều bán ra, FUESSVFL (-25,13 tỷ đồng) cho thấy khối tự doanh đang hút được tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài.
Trên HNX, DHT (+1,2 tỷ đồng), SHS (+0,9 tỷ đồng) được khối ngoại mua vào. Còn chiều bán ra không có nhiều giao dịch đáng chú, mã bị bán nhiều nhất là PVB (-0,8 tỷ đồng).
Trên UPCoM, cơ hội để khối ngoại giải ngân cũng thể hiện rõ qua ACV (+8,4 tỷ đồng), VTP (+3,2 tỷ đồng), NTC (+2,4 tỷ đồng). Trong khi đó, họ chỉ bán ra nhiều nhất MCH (-3,9 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG