BizLIVE - Trái với sự tháo chạy hàng loạt của nhà đầu tư nội, khối ngoại đã tranh thủ mua vào ngay. Chuỗi phiên bán ròng cũng nhờ đó bị cắt đứt.
Phiên 24/6: Khối ngoại tranh thủ mua khi nhà đầu tư trong nước tháo chạy
Sau chuỗi bán ròng, khối ngoại tranh thủ mua trở lại khi thị trường bị tháo chạy. Khối ngoại mua ròng tổng 53,29 tỷ đồng, trong đó HOSE mua ròng 59,87 tỷ đồng còn 2 sàn, HNX bị bán ròng 2,41 tỷ đồng và UPCoM bị bán ròng 4,1 tỷ đồng.
  
Trên HOSE, FUEVFVND (+53,1 tỷ đồng) được ưu tiên giải ngân mạnh nhất. Kế đến là PLX (+46,4 tỷ đồng), NVL (+15,3 tỷ đồng), HPG (+12,8 tỷ đồng).
Trong khi đó, chiều ngược lại, khối ngoại hầu như không bán ra Bluechip. Một số mã bị bán ra mạnh nhất là DBC (-20,2 tỷ đồng), TRC (-15,9 tỷ đồng). VHM (-13,4 tỷ đồng) dù giảm khá mạnh nhưng bị bán ra không đáng kể.
Với HNX, SHB (-3,1 tỷ đồng), SHS (-0,8 tỷ đồng) là cổ phiếu bị bán mạnh nhưng quy mô cũng không nhiều. Chiều mua vào, PVS (+1,6 tỷ đồng) được giải ngân nhẹ.
Trên UPCoM, tiền của khối ngoại vào MCH (+5,2 tỷ đồng), BCM (+1,7 tỷ đồng) khá tốt. Tuy nhiên, khối ngoại cũng đồng thời bán ra không ít QNS (-4,5 tỷ đồng), ACV (-3,7 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG