BizLIVE -

Phiên giao dịch bùng nổ của nhóm ngân hàng, khối ngoại thực hiện mua vào hơn 990 nghìn đơn vị BID và 288 nghìn đơn vị VCB. Kết thúc phiên cả 2 cổ phiếu này đều tăng mạnh.

Phiên 24/5: Khối ngoại mua mạnh BID và VCB

Trên sàn HOSE, bên mua vẫn chiếm áp đảo về số mã được mua ròng mạnh, khối ngoại thực hiện mua vào 435,9 tỷ đồng, chiếm 8,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 627,7 tỷ đồng.

Đứng đầu giá trị mua ròng là HBC, khối ngoại thực hiện mua vào 34,3 tỷ đồng, tương ứng 550 nghìn đơn vị. Kết thúc phiên, HBC tiếp tục tăng 1,8% lên giá 62.600 đồng/cổ phiếu.

Ngoài 2 mã ngân hàng được mua mạnh kể trên. Còn lại các mã khác cũng được mua vào mạnh là VNM (155 nghìn đơn vị), HPG (625 nghìn đơn vị), PC1 (298 nghìn đơn vị), CTD (64 nghìn đơn vị), HSG (231 nghìn đơn vị) và HCM (240 nghìn đơn vị).

Ngược lại, các cổ phiếu bị bán ròng là ROS (1,9 triệu cổ phiếu), BMP (177 nghìn đơn vị), VIC (583 nghìn đơn vị), MSN (221 nghìn đơn vị), DCM (628 nghìn đơn vị) và PVD (401 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, tiền vẫn đổ vào cổ phiếu chứng khoán trên sàn này, khối ngoại thực hiện mua ròng 25,4 tỷ đồng. Giao dịch sôi động hơn, khối ngoại thực hiện mua vào 35,9 tỷ đồng và bán ra 10,5 tỷ đồng.

SHS đứng đầu giá trị mua ròng với hơn 6 tỷ đồng, tương ứng 551 nghìn đơn vị. Tăng trần cuối phiên SHS đóng cửa ở mức giá 11.600 đồng/cổ phiếu.

Đứng thứ 2, VND cũng được khối ngoại mua vào 237 nghìn đơn vị, tương ứng 4,5 tỷ đồng. Tuy vậy, VND vẫn giữ giá tham chiếu 19.000 đồng/cổ phiếu.

Cùng với đó, các mã khác cũng được mua vào như SHB (484 nghìn đơn vị), VCG (152 nghìn đơn vị), HUT (221 nghìn đơn vị) và PGS (79 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này bán ra không đáng kể các mã như DBC (28 nghìn đơn vị), S99 (54 nghìn đơn vị), TIG (67 nghìn đơn vị) và AMC (9 nghìn đơn vị).  

MAI HƯƠNG