BizLIVE - Khối ngoại không tranh thủ bán mạnh hơn mà lại giảm quy mô rút tiền xuống còn khoảng 85 tỷ đồng. Trong khi đó, tự doanh đã quay lại mua ròng nhẹ.
Phiên 23/7: Khối ngoại tiếp tục giảm gần 50% quy mô bán ròng, tự doanh bơm nhẹ
Khối ngoại bán ròng 82,48 tỷ đồng trên HOSE, trên HNX bán 1,63 tỷ đồng và trên UPCoM bán ròng 1,24 tỷ đồng. Tổng cộng, khối này bán ròng 85,37 tỷ đồng.
Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại có chiều hướng cải thiện trong hoạt động giải ngân. VRE (+48,6 tỷ đồng) được mua vào nhiều nhất bên cạnh FUESSVFL (+25,1 tỷ đồng), KDC (+15 tỷ đồng).
Tuy nhiên, đồng thời khối này vẫn bán ra rải rác khá nhiều. Đứng đầu là HPG (-22,2 tỷ đồng), rồi đến VPB (-21,5 tỷ đồng), NVL (-20,9 tỷ đồng), CII (-19,1 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, đã có diễn biến giải ngân trở lại. Đứng đầu là E1VFVN30 (+25,54 tỷ đồng) được mua ròng kế đến là CII (+22,25 tỷ đồng). Và khối này cũng bán ra FUESSVFL 25,4 tỷ đồng. Nhiều khả năng đây giao dịch bán cho các nhà đầu ngoại khi nhóm này cũng mua vào tương đương.
Tổng cộng giá trị mua ròng của tự doanh là 13,66 tỷ đồng.
Với HNX, chiều rút vẫn mạnh hơn khi 2 mã SHB (-2,6 tỷ đồng), NTP (-1,9 tỷ đồng) dù bị bán ra không đáng kể nhưng lại lấn lượt hoàn toàn các mã khác. Mã được mua vào đáng kể nhất là DHT (+1,6 tỷ đồng).
Trên UPCoM, hoạt động giao dịch có phần đình trệ. VEA (-0,8 tỷ đồng) đứng đầu về quy mô bán ra, kế đến là KDF (-0,7 tỷ đồng) và MCH (-0,6 tỷ đồng. Chiều mua vào chỉ có BVB (+0,6 tỷ đồng) là đáng kể nhất.

MAI HƯƠNG