BizLIVE - Các giao dịch bán được rải đều ở nhiều cổ phiếu khác bên cạnh 2 mã vẫn đang trong quán tính rút tiền là KDH và VIC.
Phiên 23/7: Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp
Khối ngoại bán ròng 204,16 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 14,18 tỷ đồng trên HNX, mua ròng 17,52 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 172,45 tỷ đồng và là phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp.
Trên HOSE, MSB (+129,3 tỷ đồng) và VNM (+106,8 tỷ đồng) là 2 mã duy nhất được mua ròng trên 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiều bán ròng, với việc khối ngoại vẫn bán các mã VIC (-187,8 tỷ đồng), KDH (-74,8 tỷ đồng) cùng việc rải đều lệnh ở các mã HPG, STB, SSI đã khiến sàn bị bán ròng.
Trên HNX, VND (-3,7 tỷ đồng) bị bán ra nhiều nhất nhưng giá trị cũng chưa đến 4 tỷ đồng trong khi đó 3 mã DXS (+6,9 tỷ đồng), MBS (+5,8 tỷ đồng), BSI (+4 tỷ đồng) ở chiều mua đều có quy mô giao dịch lớn hơn.
Với UPCoM, CTR (+7,3 tỷ đồng), VEA (+5,4 tỷ đồng), VTP (+3,4 tỷ đồng) tỏ ra lấn lướt hẳn so với chiều bán.

MAI HƯƠNG