BizLIVE - Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp với giá trị trên 100 tỷ đồng.
Phiên 23/6: Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp
Tổng giá trị rút ra của 3 sàn là 140,65 tỷ đồng trong đó HOSE bị bán ròng 126,73 tỷ đồng còn HNX bị bán ròng 2,37 tỷ đồng và UPCoM bán ròng 11,54 tỷ đồng.
Theo ghi nhận, trên HOSE, khối ngoại bán ra ở cổ phiếu lớn lẫn nhóm vốn hóa trung bình. VNM (-36,9 tỷ đồng) đứng đầu về giá trị rút ra, kế đến là BID (-17,7 tỷ đồng), HSG (-15,9 tỷ đồng), HPG (-13,9 tỷ đồng).
Trong khi đó, chiều giải ngân, khối ngoại chưa cho thấy sự ưu tiên nào cho các Bluechip. Mới chỉ có một số mã vốn hóa tầm trung như PLX (+16,7 tỷ đồng), KDC (+12,3 tỷ đồng), NVL (+11 tỷ đồng) được mua vào tương đối.
Còn tại HNX, động thái bán ra WCS (-2,6 tỷ đồng), SHS (-1,6 tỷ đồng) có chiều hướng lấn lướt khi mà bên mua vào không có nhiều giao dịch lớn.
Trên UPCoM, khối ngoại bán ra ACV (-12 tỷ đồng), QNS (-3 tỷ đồng) với giá trị ròng tương đối lớn. Chiều mua vào, BCM và FOX được giải ngân chỉ hơn 1 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG