BizLIVE - VNM bị bán ròng đứng đầu HOSE cùng với đó, nhóm ngành Ngân hàng tiếp tục xuất hiện hàng loạt mã bị khối ngoại bán ra.
Phiên 23/4: Khối ngoại vẫn bán ròng hàng loạt mã Ngân hàng
Khối ngoại bán ròng xấp xỉ phiên hôm qua, giá trị ròng -337,24 tỷ đồng ở cả 3 sàn. Đồng thời, chuỗi phiên bán ròng nối dài lên con số 18. Cụ thể, HOSE bị bán ròng 314,33 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 11,48 tỷ đồng, UPCoM bị bán ròng 11,43 tỷ đồng.
Tại HOSE, đứng đầu là VNM (-91,1 tỷ đồng) và VRE (-50,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, số lượng các mã Ngân hàng đang xuất hiện đông đảo ở Top 10 cổ phiếu bị bán ròng gồm HDB (-30 tỷ đồng), VCB (-28,8 tỷ đồng), VPB (-26,8 tỷ đồng), STB (-12,1 tỷ đồng), BID (-10,7 tỷ đồng), CTG (-9,5 tỷ đồng). Đây là nguyên nhân chính khiến các mã Ngân hàng không thể duy trì được đà tăng tốt giúp VN-Index xóa tan các nghi ngờ.
Chiều mua vào, khối ngoại chỉ giải ngân nhiều vào HPG (+25,2 tỷ đồng) và VHM (+20,2 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, tiếp tục bán ròng 50,83 tỷ đồng. Mã E1VFVN30 (+45,15 tỷ đồng) được mua vào nên đã hạn chế quy mô rút tiền của khối ngoại. 
Trong khi đó, các mã bị tự doanh bán nhiều nhất là REE (-17,76 tỷ đồng), HPG (-12,44 tỷ đồng).
Trên HNX, giao dịch bán ra của PVS (-6,9 tỷ đồng) nổi bật nhất. Còn các mã ART (+2,5 tỷ đồng), LAS (-2,9 tỷ đồng) được mua bán trái chiều nhưng quy mô tương đương.
Tại UPCoM, các mã bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất là ACV (-10,4 tỷ đồng), BSR (-2,9 tỷ đồng), NTC (-2,1 tỷ đồng). Trong khi đó, chiều mua đáng kể nhất là LPB (+2,4 tỷ đồng), VTP (+2 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG