BizLIVE -

Giao dịch đầy tích cực, chốt phiên VCB tăng 2,9% còn BID tăng tới 4,7%. Trong đó, khối ngoại góp một phần công sức khi mua vào 370 nghìn đơn vị VCB và 744 nghìn đơn vị BID.

Phiên 23/12: Giá cổ phiếu về gần đỉnh cũ, khối ngoại giải ngân mạnh vào VCB và BID

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 460,9 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 415,3 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại đã trở lại mua ròng 45,6 tỷ đồng, tương ứng 85 nghìn đơn vị trong phiên hôm nay.

Ngoài 2 cổ phiếu được mua vào kể trên, khối ngoại mua vào nhẹ ở các mã khác như HPG (768 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (1,2 triệu đơn vị), VNM (128 nghìn đơn vị), KBC (996 nghìn đơn vị), VRE (316 nghìn đơn vị), CTG (500 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này tập trung bán ra ở một số mã chính như VIC (264 nghìn đơn vị), HDB (521 nghìn đơn vị), MSN (256 nghìn đơn vị), FIT (1 triệu đơn vị), VHM (102 nghìn đơn vị), SSI (389 nghìn đơn vị), NKG (942 nghìn đơn vị) và POW (505 nghìn đơn vị).

Điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm, MSN mất tới 6,2%, thủng luôn đáy ngắn hạn.

Trên HNX, khối ngoại tiếp tục rút ròng nhẹ 3,7%, tương ứng 407 nghìn đơn vị. Các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là PVS (140 nghìn đơn vị), NTP (60 nghìn đơn vị), HUT (400 nghìn đơn vị) và BVS (26 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ mua vào không đáng kể ở các mã TIG (193 nghìn đơn vị), VCS (5 nghìn đơn vị) và CMC (25 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp, khối ngoại chỉ mua vào 11,8 tỷ đồng và bán ra 15,2 tỷ đồng.

Bên mua chỉ giải ngân nhẹ vào 2 cổ phiếu là VEA (31 nghìn đơn vị), LTG (11 nghìn đơn vị). Giao dịch tiêu cực, VEA mất 3,1% còn LTG mất 5,7%.

Tương tự, khối ngoại cũng chỉ bán ra ở một số mã chính như SDI (41 nghìn đơn vị), QNS (11 nghìn đơn vị) và ACV (3 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG