BizLIVE - Phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại nhưng với quy mô không đáng kể.
Phiên 22/6: Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng vẫn tăng giá tích cực
Tổng giá trị bán ròng của 3 sàn là 28 tỷ đồng trong đó nguyên nhân chính là do HOSE bị bán ròng 22,86 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 668 triệu đồng còn UPCoM bị bán ròng 4,49 tỷ đồng.
Cụ thể, với HOSE, khối ngoại mua ròng VHM (+51 tỷ đồng), VIC (+29 tỷ đồng), DPM (+14,2 tỷ đồng) nhưng lại bán ra nhiều mã như VNM (-33,5 tỷ đồng),  DBC (-12,4 tỷ đồng), PDR (-11,3 tỷ đồng).
Dù vậy, các giao dịch bán ra của khối ngoại không làm cho VNM, DBC hay PDR phải giảm giá. Thậm chí, PDR và DBC còn tăng trần về cuối phiên. 
  
Trong khi đó, khối ngoại cũng không thể làm ảnh hưởng tới SHS (-1,3 tỷ đồng) khi mã này vẫn tăng giá. Trong khi đó, khối này mua vào VCS (+0,9 tỷ đồng) và không giúp cho VCS tăng giá.
Trên UPCoM, khối này mua vào MCH (+1 tỷ đồng) nhưng bán ra mạnh hơn các mã ACV (-3,2 tỷ đồng), VEA (-1,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, cả 3 cổ phiếu này đều đóng cửa tăng giá trên sàn.

MAI HƯƠNG