BizLIVE -

Khối ngoại có phiên mua ròng đột biến trên HNX với giá trị 89,5 tỷ đồng và gần 1 tỷ đồng trên UpCoM. Trong khi đó, khối này vẫn rút ròng nhẹ gần 24 tỷ đồng trên HOSE.

Phiên 22/5: Khối ngoại mua ròng đột biến trên HNX

Trên HOSE, giao dịch vẫn chưa khởi sắc, khối ngoại thực hiện mua vào 644 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 668,7 tỷ đồng.

Đứng đầu giá trị mua ròng là PDR với giá trị hơn 88 tỷ đồng, tương ứng 3,9 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện qua thỏa thuận nên PDR chỉ tăng nhẹ 0,4% khi chốt phiên.

Các cổ phiếu còn lại chỉ được mua vào nhẹ như SSI (744 nghìn đơn vị), CTG (895 nghìn đơn vị), SVI (440 nghìn đơn vị), HVN (413 nghìn đơn vị) và TVS (1 triệu đơn vị).

Ngược lại, khối này vẫn tập trung bán mạnh ở các mã vốn hóa lớn như VNM (247 nghìn đơn vị), MSN (261 nghìn đơn vị), HPG (624 nghìn đơn vị), VIC (152 nghìn đơn vị) và HBC (1 triệu đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng đột biến với giá trị 89,5 tỷ đồng. Trong đó, nguyên nhân chính đến từ việc mua thỏa thuận gần 3,2 triệu đơn vị PVI, tương ứng 121 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại được mua vào không đánh kể.

Ngược lại, khối này lại chốt lời mạnh ở nhiều cổ phiếu như SHS (700 nghìn đơn vị), NTP (157 nghìn đơn vị), PVS (207 nghìn đơn vị), HUT (1 triệu đơn vị) và SHB (243 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giảm mạnh giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 6 tỷ đồng và bán ra 5,3 tỷ đồng.

Bên mua tập trung vào 3 cổ phiếu chính là VTP (15 nghìn đơn vị), VEA (35 nghìn đơn vị) và VGI (19 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra ở 2 cổ phiếu là LPB (320 nghìn đơn vị) và BSR (151 nghìn đơn vị). Chốt phiên, BSR mất hơn 2% còn LPB giữ được mức tham chiếu.

MAI HƯƠNG