BizLIVE - Khối ngoại vẫn bán ròng tại HOSE và tập trung vào các cổ phiếu lớn, đặc biệt là nhóm Ngân hàng.
Phiên 22/4: Khối ngoại và tự doanh bán ròng hơn 400 tỷ đồng
Theo thống kê, khối ngoại bán ròng tổng cộng 337 tỷ đồng trong đó lần lượt 3 sàn bị bán như sau: HOSE bán ròng 315 tỷ đồng, HNX bán ròng 5,5 tỷ đồng, UPCoM bán ròng 16,5 tỷ đồng.
  
Tại HOSE, giao dịch mua ròng FPT (+87,6 tỷ đồng) là nổi bật nhất phiên nhưng đây lại là giao dịch thỏa thuận trong khi đó VHM (+30 tỷ đồng) là mã được mua qua khớp lệnh nhiều nhất.
Chiều bán ra, hoạt động rút tiền vẫn đang lấn lướt hơn. Một loạt các cổ phiếu lớn bị bán ra phiên hôm nay như VNM (-67,2 tỷ đồng), VRE (-62 tỷ đồng), HPG (-51,7 tỷ đồng) và tiếp tục có nhiều mã Ngân hàng như VCB (-51 tỷ đồng) cùng STB, VPB, BID, CTG.
 Nguồn MBS
Khối tự doanh cũng có diễn biến bán ròng 87,48 tỷ đồng. Nếu như không có giao dịch mua vào E1VFVN30 (+40,87 tỷ đồng), giá trị có thể đã vượt 100 tỷ đồng. 2 mã bị bán ra mạnh nhất là HPG và FPT với giá trị ròng lần lượt -15 tỷ đồng và -20 tỷ đồng.
  
Tại HNX, giao dịch khá cân bằng khi khối ngoại chỉ bán ròng LAS 2,6 tỷ đồng và PVS (-2,2 tỷ đồng).
Trong khi đó tại UPCoM, VEA (-13,8 tỷ đồng) bị rút lui có phần nổi trội hơn so với các mã khác. ACV (-3,7 tỷ đồng) và LPB (+3,7 tỷ đồng) giao dịch trái chiều nhau nhưng quy mô lại tương đồng.

MAI HƯƠNG