BizLIVE - Giá trị bán ròng trên 3 sàn hôm nay là gần 365 tỷ đồng.
Phiên 21/9: Khối ngoại mua ròng VHM nhưng vẫn bán ra nhiều cổ phiếu lớn
Các phiên giao dịch của khối ngoại vẫn chưa cho thấy sự rõ ràng về xu hướng. Sau một phiên mua vào, khối này lại có động thái bán mạnh hôm nay. Họ bán ròng 442,99 tỷ đồng trên HOSE và 16,56 tỷ đồng trên HNX trong khi mua ròng 94,65 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, khối này bán ròng 364,90 tỷ đồng.
Trên HOSE, FUEVFVND (-162,4 tỷ đồng), HPG (-97,1 tỷ đồng), VIC (-92,7 tỷ đồng), STB (-67,1 tỷ đồng) đứng đầu chiều bán ra. Một chứng chỉ ETF khác là E1VFVN30 (-56,8 tỷ đồng) bị bán ra hơn 50 tỷ đồng.
Tuy nhiên, các mã VHM (+86,4 tỷ đồng), VNM (+74,4 tỷ đồng) lại có tiền vào.
Trên HNX, VNR (-7,2 tỷ đồng), VCS (-4,4 tỷ đồng), HUT (-1,5 tỷ đồng) áp đảo so với chiều mua.
Còn trên UPCoM, HHV (+108,8 tỷ đồng) được mua vào đột biến qua thỏa thuận. Mã này trái lại vẫn giảm gần 2%.

MAI HƯƠNG