BizLIVE -

Bên mua chiếm ưu thế gần như hoàn toàn, khối ngoại mua ròng 190 tỷ đồng trên HOSE. Các cổ phiếu được mua mạnh nhất là VNM, VIC, NKG và VCB. 

Phiên 21/2: Kiểm soát giao dịch của VIC, khối ngoại mua ròng hơn 189 tỷ đồng

Trên sàn HOSE, hoạt động mua bán diễn ra sôi động, khối ngoại thực hiện mua vào 727,6 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 537,4 tỷ đồng.

VNM trở lại đứng đầu giá trị mua ròng của khối ngoại với 65,6 tỷ đồng, tương ứng 504 nghìn đơn vị. Tăng nhẹ 0,23%, cổ phiếu này đóng cửa ở mức giá 130.300 đồng/cổ phiếu.

Tiếp tục tăng mạnh, VIC đạt mức giá 46.450 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại cũng tiếp tục mua vào 590 nghìn đơn vị, trong khi tổng khối lượng khớp lệnh chỉ là 1,3 triệu đơn vị.

Cùng với đó, các cổ phiếu khác cũng được mua vào mạnh như NKG (502 nghìn đơn vị), VCB (376 nghìn đơn vị), SSI (440 nghìn đơn vị), KBC (593 nghìn đơn vị) và CTI (306 nghìn đơn vị).

Bên bán, các cổ phiếu bị bán ra có giá trị đồng đều như DRC (302 nghìn đơn vị), BMP (33 nghìn đơn vị), MSN (126 nghìn đơn vị), DXG (260 nghìn đơn vị) và NVL (43 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, giảm nhẹ giá trị giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 9,8 tỷ đồng nhưng lại bán ra 10,7 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào như PVS (89 nghìn đơn vị), HUT (103 nghìn đơn vị), VGC (54 nghìn đơn vị), DBC (21 nghìn đơn vị) và VND (47 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, các cổ phiếu bị bán ra như PMS (93 nghìn đơn vị), PGS (129 nghìn đơn vị), CVT (13 nghìn đơn vị) và NTP (7 nghìn đơn vị). 

MAI HƯƠNG