BizLIVE - 2 phiên đáo hạn phái sinh và cơ cấu ETF chứng kiến lực bán mạnh tổng cộng hơn 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến phiên đầu tuần này, khối ngoại đã mua trở lại với giá trị gần 27 tỷ đồng.
Phiên 20/9: Khối ngoại trở lại mua ròng trên 3 sàn, VIC bị bán về sát mức thấp nhất năm 2021
Khối ngoại hôm nay đã mua ròng trên HOSE (+53,58 tỷ đồng) trong khi bán ròng (-27,61 tỷ đồng) trên HNX và mua ròng (+827 triệu đồng) trên UPCoM. Tổng cộng, khối này mua ròng 26,8 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, chiều mua đang có dấu hiệu khả quan khi có nhiều mã Ngân hàng được giải ngân như VCB (+106,6 tỷ đồng), MBB (+68,1 tỷ đồng), STB (+62 tỷ đồng). Cùng với đó là các mã VNM (+93,9 tỷ đồng), VCI (+62 tỷ đồng) cũng được mua vào khá tốt.
Chiều bán chỉ có đáng kể nhất VIC (-163,4 tỷ đồng) bị xả mạnh và hiện mã này đã rơi xuống gần mức thấp nhất kể từ đầu năm.
Trên HNX, hoạt động chốt lời PLC (-19,2 tỷ đồng) và VNR (-6,2 tỷ đồng) khiến cho cán cân giao dịch tại sàn trở nên lệch hẳn về chiều bán.
Trong khi đó, trên UPCoM, TV6 (+13 tỷ đồng), HHV (+2,7 tỷ đồng), EVF (+1,5 tỷ đồng) chỉ nhỉnh hơn chút so với chiều bán ra có QNS (-14 tỷ đồng), VEA (-2 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG