BizLIVE - Tưởng như khối ngoại sẽ chuyển sang mua ròng thì trong phiên đầu tuần, hoạt động bán ra lại hoàn toàn áp đảo.
Phiên 20/7: Khối ngoại bán ròng gần 240 tỷ đồng phiên đầu tuần
Theo thống kê cuối phiên, khối ngoại bán ròng 239,38 tỷ đồng với HOSE bán ròng 239,88 tỷ đồng, HNX bán ròng 920 triệu đồng còn UPCoM mua ròng 1,42 tỷ đồng.
Trên HOSE, chiều giải ngân không có mã nào được mua ròng hơn 10 tỷ đồng. Trong khi đó, khối này bán ròng một loạt mã như HPG (-79,6 tỷ đồng), VHM (-26,8 tỷ đồng), DXG (-17,3 tỷ đồng), STB (-14,3 tỷ đồng). Cùng với đó là nhiều mã cũng bị bán ra rải rác với quy mô dưới 10 tỷ đồng.
 Nguồn MBS.
Còn tự doanh có chiều hướng giao dịch khá cầm chừng phiên hôm nay. Khối này chỉ bán ròng 3,13 tỷ đồng. Một số mã lớn như VNM (-5,43 tỷ đồng), VIC (-3,4 tỷ đồng) được mua vào trong khi CTG (+3,93 tỷ đồng) cũng chỉ nhận vào không đáng kể.
Trên HNX, SHS (+1,9 tỷ đồng), PLC (+1,5 tỷ đồng) được mua vào nhẹ và đã không đủ sức cân lại giao dịch bán ra tại SHB (-4,6 tỷ đồng).
Còn trên UPCoM, nhờ tích cực ở chiều mua vào với 2 mã VEA (+4,6 tỷ đồng), VTP (+1 tỷ đồng) nên giao dịch bán ra ACV (-3,5 tỷ đồng) đã không làm cán cân giao dịch nghiêng về bên bán.

MAI HƯƠNG