BizLIVE -

Chi tiết, khối này bán ròng 328 tỷ đồng trên HOSE, 2 tỷ đồng trên HNX và 6,8 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 20/12: Hoàn thành cơ cấu ETF, khối ngoại rút ròng thêm hơn 337 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 826 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 1.154 tỷ đồng.

Trong đó, các mã bị bán ra mạnh nhất là VIC (1,2 triệu đơn vị), VJC (507 nghìn đơn vị), MSN (1,1 triệu đơn vị), GEX (2,6 triệu đơn vị), VHM (386 nghìn đơn vị), POW (1,8 triệu đơn vị), TCH (629 nghìn đơn vị) và DXG (1,1 triệu đơn vị). Điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm này, GEX mất 5,6%, chốt phiên ở mức giá 18.600 đồng/cổ phiếu.

Còn lại, các mã khác cũng được mua vào như E1VFVN30 (2,1 triệu đơn vị), HPG (994 nghìn đơn vị), KBC (1,3 triệu đơn vị), BID (433 nghìn đơn vị) và VRE (428 nghìn đơn vị). 

Bên mua ròng, khối này cũng giải ngân tập trung vào một số mã chính như ROS (1,7 triệu đơn vị), E1VFVN30 (1,4 triệu đơn vị), KBC (1,2 triệu đơn vị), SBT (720 nghìn đơn vị), BID (240 nghìn đơn vị), BVH (104 nghìn đơn vị) và PLX (119 nghìn đơn vị). Tích cực nhất, KBC, BID và PLX đều có phiên tăng trên 2%.

Trên HNX, giao dịch duy trì ở mức rất thấp, khối ngoại chỉ mua vào 2,1 tỷ đồng và bán ra 4,4 tỷ đồng.

Trong đó, các mã bị bán ra là PVS (152 nghìn đơn vị), PMC (7 nghìn đơn vị) và HUT. Ngược lại, khối này cũng chỉ mua vào không đáng kể ở các mã như IDV (7 nghìn đơn vị), VCS (3 nghìn đơn vị) và PVI (7 nghìn đơn vị). Giảm mạnh nhất trong nhóm này, VCS mất 2,8% về lại giá 79.900 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, khối ngoại cũng có phiên rút ròng 6,8 tỷ đồng, tương ứng 103 nghìn đơn vị.   

Bên mua giải ngân nhẹ vào các mã như BCM (21 nghìn đơn vị) và ACV (5 nghìn đơn vị). Ngược lại, khối này tập trung giảm mạnh tỷ trọng ở SDI với khối lượng hơn 66 nghìn đơn vị, tương ứng 7,5 tỷ đồng. Chốt phiên, SDI giảm nhẹ 0,5% về lại giá 111.700 đồng/cổ phiếu.  

MAI HƯƠNG