BizLIVE - Giá trị mua ròng trên 3 sàn hôm nay chỉ còn chưa đến 60 tỷ đồng.
Phiên 20/11: Khối ngoại giảm đáng kể giá trị mua ròng
Theo thống kê, khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 trên HOSE nhưng đã giảm giá trị mua ròng xuống 110,22 tỷ đồng trên HOSE. Đồng thời, họ đẩy mạnh bán ròng 27,89 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 25,15 tỷ đồng. Qua đó, giá trị mua ròng hôm nay giảm xuống 57,17 tỷ đồng.
Trên HOSE, đứng đầu là VJC (+59,3 tỷ đồng) kế đến là VNM(+58,6 tỷ đồng), GEX (+58 tỷ đồng), VCB (+55,9 tỷ đồng).
Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng vào MSN (-58,3 tỷ đồng), CTG (-47,6 tỷ đồng), HDB (-27 tỷ đồng).
Trên HNX, sự xuất hiện của các mã ACB (-22,1 tỷ đồng), TNG (-4,1 tỷ đồng), DXP (-1,5 tỷ đồng) ở chiều bán đã áp đảo mọi giao dịch mua vào.
Trên UPCoM, các mã ACV (+6,3 tỷ đồng), MCH (+2,2 tỷ đồng), ADG (+1,1 tỷ đồng) có đem lại chút tích cực hơn cho chiều mua. Tuy nhiên, LTG (-23,4 tỷ đồng), VEA (-4 tỷ đồng), VTP (-3,3 tỷ đồng) lại vẫn vượt trội hơn.

MAI HƯƠNG