BizLIVE -

Khối này chỉ còn bán ra hơn 20 tỷ đồng trên HOSE. Cùng với đó, khối này cũng trở lại mua ròng gần 8 tỷ đồng trên HNX. Đặc biệt, giá trị bán ròng trên HOSE tập trung phần lớn vào VNM, trong khi bên mua lại trải đều ở các mã. 

Phiên 19/9: Tín hiệu tích cực đầu tiên của khối ngoại sau kỳ review ETF

Trên sàn HOSE, giao dịch chậm lại, khối ngoại thực hiện mua vào 262,5 tỷ đồng và cũng bán 283,1 tỷ đồng, chiếm 12% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Phục hồi mạnh, SSI tăng hơn 3% lên 21.450 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào mạnh nhất với 954 nghìn đơn vị, tương ứng 20,4 tỷ đồng.

Tưng tự, các mã khác cũng phục hồi mạnh và được khối ngoại mua vào mạnh như VCB (387 nghìn đơn vị), MSN (207 nghìn đơn vị), NT2 (368 nghìn đơn vị), VHC (105 nghìn đơn vị) và GAS (95 nghìn đơn vị).

Bên bán, VNM tiếp tục bị bán ra mạnh 457 nghìn đơn vị, tương ứng gần 63 tỷ đồng. Kết thúc phiên, VNM đánh mất 1,4% về lại giá 136.000 đồng/cổ phiếu.

Các mã còn lại cũng bị bán ra như PGD (440 nghìn đơn vị), SBT (304 nghìn đơn vị), CTD (28 nghìn đơn vị) và HPG (110 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn khá tích cực sau kỳ review khi mua ròng 7,8 tỷ đồng. Cụ thể, khối này thực hiện mua vào 20,1 tỷ đồng nhưng cũng bán ra 12,3 tỷ đồng.

Phục hồi mạnh 4,7%, PVS đóng cửa ở mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại trở lại mua vào 500 nghìn đơn vị, tương ứng 9,9 tỷ đồng.

Tương tự, VND cũng tăng 1,6% lên 12.800 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào 127 nghìn đơn vị, tương ứng 1,6 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại chỉ được mua vào nhẹ.

Bên bán, phân hóa trong nhóm chứng khoán, trong khi VND được mua vào thì 2 cổ phiếu khác lại bị bán ra là IVS (171 nghìn đơn vị) và BVS (108 nghìn đơn vị).

Ngoài ra, các mã khác cũng được mua vào VCS (8 nghìn đơn vị), VCG (50 nghìn đơn vị) và MAS (3 nghìn đơn vị). 

MAI HƯƠNG