BizLIVE - Kịch bản bất ngờ của giao dịch khối ngoại đã diễn ra nhưng là theo chiều hướng tích cực. Khối ngoại dù bán ròng nhưng lại mua trụ VIC khiến thị trường tăng điểm.
Phiên 19/6: Khối ngoại bán ròng vô hại và mua mạnh VIC trong phiên ATC
Phiên cơ cấu ETFs diễn ra rất mờ nhạt với việc khối ngoại bán ròng 51 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Với HOSE, họ bán ròng ra 47,61 tỷ đồng, còn HNX là 426 triệu đồng và UPCoM là 3 tỷ đồng.
Cụ thể, khối ngoại bán ra nhiều nhất VNM trên HOSE với giá trị là 86,6 tỷ đồng. Kế đến là MSN (-53,3 tỷ đồng) và PDR (-48 tỷ đồng) trong đó PDR chính là cổ phiếu bị loại ra khỏi danh mục của FTSE Vietnam Index.
Các mã POW, SBT, VJC đều bị bán ra nhưng giá trị cũng không hề cao.
Chiều mua vào, VIC (+96,9 tỷ đồng) là cổ phiếu gây ra bất ngờ nhất ở phiên hôm nay. Khối ngoại có xu hướng để dành mọi giao dịch mua vào  trong phiên ATC và hệ quả là VIC được kéo trần luôn.
Các mã khác như HPG (+41,3 tỷ đồng), NVL (+36,9 tỷ đồng) kể cả được mua ròng cũng không ghi nhận trạng thái này, giá chủ yếu tăng 2-3%.
Trên HNX, giao dịch thực sự không hề có sự ảnh hưởng nào. SHS (-1,3 tỷ đồng) đứng đầu chiều bán ra còn VCS (+0,6 tỷ đồng) là cổ phiếu được mua vào nhiều nhất.
Trong khi đó với UPCoM, VEA (+5,5 tỷ đồng) và MCH (+1,3 tỷ đồng) là các mã được mua mạnh nhất. Nhưng đồng thời, ACV (-4,5 tỷ đồng), VTP (-2,4 tỷ đồng), KDF (-1,2 tỷ đồng) cũng có chiều hướng bán ra không ít về quy mô.

MAI HƯƠNG