BizLIVE - Khối ngoại có phiên bán ròng tiếp gần 500 tỷ đồng trên 3 sàn. Các mã bị bán ròng mạnh nhất đều là các cổ phiếu trong rổ VN30 như HPG, VHM, NVL, SSI.
Phiên 19/10: ETF ngoại vẫn ghi dấu trong các hoạt động bán ròng
Theo thống kê, khối ngoại hôm nay bán ròng 493,84 tỷ đồng trên 3 sàn. HOSE bị bán ròng 468,28 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 12 tỷ đồng, còn UPCoM bị bán ròng 13,52 tỷ đồng.
Trên HOSE, HPG (-129,1 tỷ đồng) tiếp tục bị chốt lời mạnh nhất nhưng VHM (-93,1 tỷ đồng) cũng xuất hiện ngay sau. Các cổ phiếu NVL (-70 tỷ đồng), SSI (-69,1 tỷ đồng) cũng bị bán ròng mạnh cho thấy bóng dáng của các ETF ngoại.
  
Chiều mua vào, 2 cổ phiếu thuộc nhóm Phân bón là bất ngờ thú vị khi được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị ròng đều trên 50 tỷ đồng.
  
Với HNX, PVS (+7 tỷ đồng) được giải ngân khá tốt nhưng vẫn không bù lại được các mã bị bán ròng ra là TNG (-9,8 tỷ đồng), NRC (-6,2 tỷ đồng), VNR (-2,3 tỷ đồng).
  
Trên UPCoM, QNS (+8,2 tỷ đồng) cũng khá yếu trước lực bán của khối ngoại tại các mã VTP (-14,7 tỷ đồng), VEA (-7,2 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG