BizLIVE - Khối ngoại bán ròng gần 200 tỷ đồng VIC khiến HOSE xoay chiều phiên hôm nay.
Phiên 18/6: Khối ngoại bán gần 200 tỷ đồng VIC
Sau 3 phiên bán ròng, khối ngoại quay trở lại bán ròng 14,6 tỷ đồng trong đó HOSE bán ròng 15,28 tỷ đồng, UPCoM bán ròng 4 tỷ đồng. Duy nhất HNX được mua ròng 4,74 tỷ đồng phiên hôm nay.
Nguyên nhân khiến cho HOSE có phiên bán ròng là do khối ngoại có phiên xả mạnh VIC (-200 tỷ đồng) và HDG (-50 tỷ đồng). VIC (-1%) bị ảnh hưởng và phiên hôm nay đã không thể tăng giá.
Trong khi đó, ở chiều mua vào, giao dịch dù tích cực nhưng giá trị vẫn lép vế. Khối ngoại mua ròng nhiều nhất FUESSVFL (+105,9 tỷ đồng), kế đến là VHM (+87,2 tỷ đồng). Ngoài ra, một số mã PLX (+30,1 tỷ đồng), HPG (+28,8 tỷ đồng), VRE (+22,4 tỷ đồng) vẫn được mua vào mạnh.
Trên HNX, khối ngoại bất ngờ mua vào TKU (+4,5 tỷ đồng) của CTCP Công nghiệp Tung Kuang rồi mã NTP (+1,8 tỷ đồng). Chiều bán ra, khối ngoại bán ra nhiều nhất mã SHS (-2,6 tỷ đồng).
Trong khi đó, với UPCoM, VTP (+2,3 tỷ đồng) đứng đầu về giá trị mua vào còn mã KDF (-3,3 tỷ đồng) là cổ phiếu bị bán ra.

MAI HƯƠNG