BizLIVE -

Đứng đầu giá trị mua ròng, VNM và VCB được khối ngoại mua vào lần lượt 77,9 tỷ đồng và 27,3 tỷ đồng. Giao dịch tích cực chốt phiên VNM tăng 1,3% và VCB tăng 1,6%.

Phiên 18/12: Khối ngoại bắt đầu giải ngân lại vào VNM và VCB

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 785,8 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 811,3 tỷ đồng. Như vậy, khối này tiếp tục rút ròng nhẹ 25,5 tỷ đồng, tương ứng 1,6 triệu đơn vị.

Bên mua, ngoài 2 cổ phiếu được mua vào mạnh kể trên khối ngoại cũng giải ngân thêm vào các mã khác như E1VFVN30 (1,6 triệu đơn vị), BID (530 nghìn đơn vị), DXG (450 nghìn đơn vị), BVH (83 nghìn đơn vị) và VRE (169 nghìn đơn vị).

Ngược lại, các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là SGN (701 nghìn đơn vị), HPG (1,7 triệu đơn vị), VIC (322 nghìn đơn vị), MSN (237 nghìn đơn vị), KBC (775 nghìn đơn vị), PAN (377 nghìn đơn vị) và STB (924 nghìn đơn vị). Giảm mạnh nhất trong nhóm này, HPG mất thêm 2,6%, chốt phiên trở về mức giá 22.550 đồng/cổ phiếu.

Trên HNX, khối ngoại rút ròng thêm 4,3 tỷ đồng, tương ứng 620 nghìn đơn vị. Trong đó, bên bán giảm tỷ trọng ở một số cổ phiếu chính như PVS (117 nghìn đơn vị), SHB (278 nghìn đơn vị), PLC (85 nghìn đơn vị) và HUT (304 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này lại giải ngân không đáng kể vào các mã như TIG (150 nghìn đơn vị), VCS (5 nghìn đơn vị), SHS (47 nghìn đơn vị) và PVI (8 nghìn đơn vị). Đột biến, TIG tăng 6,5%, chốt phiên ở mức giá 6.500 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, giảm giao dịch, khối ngoại bơm ròng 5,3 tỷ đồng. Bên mua giải ngân tập trung vào các mã như VTP (27 nghìn đơn vị), ACV (15 nghìn đơn vị) và QNS (30 nghìn đơn vị). 

Trong khi đó, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã BSR (107 nghìn đơn vị), SDI (3 nghìn đơn vị) và GVR (11 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, BSR mất 3,5%, GVR mất 4% còn SDI cũng giảm nhẹ 0,2%.

MAI HƯƠNG