BizLIVE - Sau phiên xả VIC, khối ngoại hoàn toàn chỉ tập trung các hoạt động cơ cấu ETF. Giá trị bán ròng hôm nay vẫn cao hơn 1.200 tỷ đồng, nhưng có phần vốn dồn sang HNX.
Phiên 17/9: Khối ngoại chia vốn sang HNX trong phiên cơ cấu ETF
Khối ngoại bán ròng 1.709,41 tỷ đồng trên HOSE, nhưng mua ròng 438,8 tỷ đồng trên HNX mua ròng 30,88 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 1.239,72 tỷ đồng và là phiên thứ 2 liên tiếp bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng
Trên HOSE, các mã VHM (+193,1 tỷ đồng), DIG (+71,5 tỷ đồng) được mua vào mạnh nhất trong đó VHM đã được dự báo sẽ được 2 ETF mua vào. Đây là phiên mua vào đầu tiên của VHM sau chuỗi bị bán ròng 12 phiên liên tiếp.
Chiều ngược lại, các mã FUEVFVND (-261,4 tỷ đồng), VIC (-260,3 tỷ đồng), SSI (-173,7 tỷ đồng), NVL (-127 tỷ đồng) bị bán ra mạnh nhất nhưng tác động của khối ngoại lên thị trường đều được nhà đầu tư nội xử lý hết.
Trên HNX, THD (+339,8 tỷ đồng), PVS (+65,6 tỷ đồng) được ETF mua vào tốt nên lấn lướt hoàn toàn chiều mua.
Trên UPCoM, QNS (+23,3 tỷ đồng), ACV (+6,8 tỷ đồng), BSR (+4,9 tỷ đồng) là những mã được mua vào chính.

MAI HƯƠNG