BizLIVE - Giá trị mua ròng hôm nay đạt trên 100 tỷ đồng, qua đó giúp cho khối ngoại có mạch mua ròng 3 phiên.
Phiên 17/6: Mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp, khối ngoại ưu tiên PLX
Trên 3 sàn, giá trị mua ròng của khối ngoại là 100,27 tỷ đồng. Với HOSE, khối ngoại mua ròng 99 tỷ đồng còn UPCoM mua ròng 1,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, HNX bán ròng 376,43 triệu đồng.
Trên HOSE, khá bất ngờ là PLX (+53,8 tỷ đồng) xuất hiện trong top mua ròng và cổ phiếu này đã hưởng lợi rõ rệt khi tăng 3,3%.
Cùng với đó, các mã lớn như VHM (+50,6 tỷ đồng), VRE (+36,5 tỷ đồng), FUEVFVND (+30,3 tỷ đồng) tiếp tục có tiền giải ngân.
Chiều ngược lại, các mã bị bán ra là không đáng ngại như VCB (-13,6 tỷ đồng), DBC (-10,1 tỷ đồng).
  
Trên HNX, giao dịch tiếp tục ảm đạm. Chiều mua vào có VCS (+1,1 tỷ đồng) và chiều bán ra là SHS (-1,2 tỷ đồng).
Còn tại UPCoM, VEA (+3 tỷ đồng), VTP (+2 tỷ đồng) là những cổ phiếu nhận được tiền hôm nay. Mã KDF (-3 tỷ đồng) là trường hợp bị bán ra mạnh nhất.

MAI HƯƠNG