BizLIVE -

Điều chỉnh mạnh phiên thứ 2 liên tiếp, HPG mất thêm 2,5% về lại giá 23.150 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại bán ra gần 1,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 38,6 tỷ đồng.

Phiên 17/12: Khối ngoại bán gần 1,7 triệu cổ phiếu, HPG mất 2,5%

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 668,9 tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 698,6 tỷ đồng. Như vậy, khối này có phiên bán ròng 29,7 tỷ đồng.

Bên mua chỉ giải ngân nhẹ vào các mã như ROS (698 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (1 triệu đơn vị), BID (194 nghìn đơn vị), BVH (95 nghìn đơn vị), VHM (74 nghìn đơn vị), VNM (36 nghìn đơn vị) và GEG (116 nghìn đơn vị). Cổ phiếu tích cực duy nhất trong nhóm này, GEG tăng hơn 3%, chốt phiên ở mức 27.150 đồng/cổ phiếu.

Bên bán, ngoài HPG, khối ngoại cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như VCB (105 nghìn đơn vị), KBC (586 nghìn đơn vị), SSI (351 nghìn đơn vị), DBC (270 nghìn đơn vị), HDB (234 nghìn đơn vị) và VRE (104 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại rút ròng 1,9 tỷ đồng, tương ứng 524 nghìn đơn vị. Trong đó, cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là SHB (489 nghìn đơn vị), HUT (389 nghìn đơn vị) và AMV (19 nghìn đơn vị). Tăng kịch trần, HUT vươn lên giá 2.600 đồng/cổ phiếu, 2 cổ phiếu còn lại đều giảm mạnh.

Ngược lại, khối này giải ngân không đáng kể ở các mã như VCS (24 nghìn đơn vị), IDV (10 nghìn đơn vị) và PVS (20 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại có phiên mua ròng 26,6 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là ACV (355 nghìn đơn vị), QNS (64 nghìn đơn vị), VTP (14 nghìn đơn vị), VEA (30 nghìn đơn vị) và SIP (10 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ bán ra mạnh ở BSR với khối lượng 591 nghìn đơn vị, tương ứng 5 tỷ đồng. Chốt phiên, cổ phiếu này mất thêm 2,3% về lại giá 8.500 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG