BizLIVE - Dù về khớp lệnh, khối ngoại vẫn bán ròng nhưng nhờ việc mua thỏa thuận vào PLX đã giúp cho cán cân giao dịch cải thiện sau chuỗi 4 phiên bán ra.
Phiên 1/7: Khối ngoại mạnh tay giải ngân vào PLX
Khối ngoại mua ròng trở lại sau chuỗi 4 phiên bán ra. Tổng giá trị mua ròng đạt 111,13 tỷ đồng trong đó HOSE được mua ròng 116,97 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 445 triệu đồng và UPCoM bị bán ròng 5,18 tỷ đồng.
  
Trên HOSE việc PLX được mua ròng 180,1 tỷ đồng qua thỏa thuận đã có ảnh hưởng mạnh tới cán cân giao dịch. Thực tế nếu loại ra, PLX, khối ngoại vẫn bán ròng khá rải rác.
Chiều bán ra, các mã bị bán ròng nhiều nhất là HPG (-22 tỷ đồng), E1VFVN30 (-21,7 tỷ đồng), DBC (-20 tỷ đồng).
Trong khi đó với HNX, 2 mã SHS (-0,7 tỷ đồng), SHB (-0,2 tỷ đồng) vẫn bị bán ra nhẹ. Giao dịch tại sàn vẫn khá ảm đạm thiếu sinh khí.
  
Còn với UPCoM, VTP (+1,2 tỷ đồng) vẫn đứng đầu trong top mua ròng. Tuy nhiên, khối ngoại lại tranh thủ bán ra ACV (-8,4 tỷ đồng) khá mạnh tay.

MAI HƯƠNG