BizLIVE - Hai sàn HOSE và UPCoM có giá trị mua ròng gần như xấp xỉ nhau trong phiên hôm nay.
Phiên 16/6: Khối ngoại giải ngân đều tay vào HOSE và UPCoM
Sau phiên giao dịch đột biến, khối ngoại trở lại quỹ đạo thông thường. Họ mua ròng 108,76 tỷ đồng trên cả 3 sàn trong đó HOSE được mua ròng 58,38 tỷ đồng, UPCoM được mua ròng 58,28 tỷ đồng và HNX bán ròng 5,9 tỷ đồng.
Cụ thể, VHM đứng đầu danh sách mua ròng của khối ngoại dù đã qua một phiên mua ròng kỷ lục. Giá trị mua ròng hôm nay chỉ là 42,7 tỷ đồng nhưng đã góp phần giúp cho VHM tăng trần.
Các mã HPG (+24 tỷ đồng), SSI (+16,6 tỷ đồng), DXG (+15,7 tỷ đồng) cũng được khối ngoại mua ròng khá tốt.
Ở chiều bán ra, khá nhiều cổ phiếu ngân hàng đứng trong top giao dịch là VCB (-31,3 tỷ đồng) và STB (-22,5 tỷ đồng), HDB (-10,9 tỷ đồng). Và phần nào đã khiến cho nhóm Ngân hàng chưa thể bung sức tăng.
Trên HNX, khối ngoại bán SHB (-6,2 tỷ đồng) nhưng mua vào VCS (+1,7 tỷ đồng). Giao dịch nhìn chung vẫn không quá nổi bật.
Riêng với UPCoM, khối ngoại mua thỏa thuận VCP (+58,8 tỷ đồng) và mua khớp lệnh VEA (+2,6 tỷ đồng). Đây là những nguyên nhân chính khiến giá trị mua vào đột biến trên sàn.

MAI HƯƠNG