BizLIVE - Nhà đầu tư ngoại bán ròng với quy mô khá đều trong 3 phiên gần nhất. Với tự doanh, hoạt động bán ròng chịu tác động do giao dịch thỏa thuận, thực tế qua khớp lệnh khối này lại mua hơn 100 tỷ đồng.
Phiên 16/4: Khối ngoại vẫn bán ròng “ổn định”, tự doanh bán qua thỏa thuận 312 tỷ đồng MSN và 78 tỷ đồng GEX
Trên 3 sàn, khối ngoại bán ròng tổng cộng 215,5 tỷ đồng trong đó HOSE bị bán ròng 179,24 tỷ đồng, HNX bán ròng 16,7 tỷ đồng và UPCoM bị bán ròng 19,5 tỷ đồng.
Trên HOSE, VIC vẫn là mã đầu bảng với giá trị rút ròng 40,3 tỷ đồng kế đến là 2 cổ phiếu lớn: VNM (-35,9 tỷ đồng), BID (-24,2 tỷ đồng). DXG là cổ phiếu vốn hóa trung bình nhưng đứng thứ 4 về giá trị bán ròng 23,3 tỷ đồng.
Chiều mua vào, VRE (+1,5%) tăng về cuối phiên nhiều khả năng do khối ngoại đẩy mạnh hoạt động mua vào. Giá trị mua ròng là 19,8 tỷ đồng.
 Nguồn MBS.
Khối tự doanh trong nước bán ròng thỏa thuận 312 tỷ đồng MSN, và 78 tỷ đồng GEX dẫn đến cả phiên khối này bán ròng 220 tỷ đồng. Thực tế, nếu loại đi thỏa thuận, khối này mua bằng hình thức khớp lệnh 144,67 tỷ đồng. Trong đó, các mã được giao dịch khớp lệnh nhiều nhất là HPG (+32,2 tỷ đồng), FPT (+25 tỷ đồng), và MBB (+22 tỷ đồng).
Ở 2 sàn còn lại, giao dịch của khối ngoại bán ròng chủ yếu các mã SHB (-6,9 tỷ đồng), TNG (-3,9 tỷ đồng), PVS (-2,2 tỷ đồng) và BSR (-9,8 tỷ đồng), ACV (-6,6 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG