BizLIVE -

Cụ thể, khối này thực hiện mua vào 95,5 tỷ đồng trên HOSE, nhưng lại bán ra 3,5 tỷ đồng và 5 tỷ đồng trên HNX và UpCoM.

Phiên 16/12: Khối ngoại tiếp tục bơm ròng 87 tỷ đồng, thỏa thuận 7,9 triệu cổ phiếu MBB

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 698,6 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường và bán ra 603 tỷ đồng.

Trong đó, MBB được mua vào mạnh nhất với giá trị hơn 184 tỷ đồng, tương ứng 184,3 tỷ đồng. Giao dịch được thực hiện qua thỏa thuận nên MBB vẫn mất 1,8% khi chốt phiên.

Các mã còn lại chỉ được mua vào nhẹ như VNM (204 nghìn đơn vị), VRE (541 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (1 triệu đơn vị), BID (214 nghìn đơn vị), BVH (107 nghìn đơn vị) và KDH (191 nghìn đơn vị).

Đột biến trong nhóm này, BVH có phiên tăng kịch trần vươn lên giá 72.700 đồng/cổ phiếu.

Bên bán ròng, khối này tập trung bán ra mạnh ở các mã như VHM (541 nghìn đơn vị), VCB (414 nghìn đơn vị), HPG (972 nghìn đơn vị), VJC (131 nghìn đơn vị), KBC (929 nghìn đơn vị), VIC (89 nghìn đơn vị) và MSN (126 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại vẫn rút ròng hơn 3 tỷ đồng, tương ứng 888 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu bị bán ra mạnh là SHB (514 nghìn đơn vị), HUT (295 nghìn đơn vị), PLC (51 nghìn đơn vị) và LHC (6 nghìn đơn vị). Trong khi đó, khối này chỉ mua vào không đáng kể ở các mã như VCS (22 nghìn đơn vị), TA9 (36 nghìn đơn vị) và IDV (6 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại cũng bán ròng hơn 5 tỷ đồng, tương ứng 551 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào vào nhẹ là VTP (10 nghìn đơn vị), QNS (40 nghìn đơn vị), BCM (38 nghìn đơn vị) và MCH (5 nghìn đơn vị). Ngược lại, bên bán ròng chỉ tập trung giảm tỷ trọng ở 2 cổ phiếu chính là VEA (90 nghìn đơn vị) và LPB (500 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG